materiały

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi materiałami informacyjnymi.

pobierz ulotkę

Solidny partner

Nasze usługi i produkty pomagają biznesowi zredukować koszty, poprawić wydajność i zwiększyć bezpieczeństwo.

Przy projektowaniu interfejsu użytkownika postawiliśmy nacisk na szybkie wpisywanie informacji o czasie pracy. Zależało nam aby w pracownicy Państwa firm nie spędzali godzin na uzupełnianiu dziennych statystyk lecz za pomocą kilku kliknięć określali ile czasu poświęcili na poszczególne zadania.

Jak wprowadzić dane o czasie pracy?

Po pomyślnym logowaniu do aplikacji pojawi się główny ekran. W jego górnej części widać informacje na temat zalogowanego użytkownika oraz datę dla której będą wprowadzane dane. Poniżej, znajdują się obszary i zakładki (np. obszar "Zadania kadrowe", zakładka "Rozmowa roczna"), po kliknięciu na {Zakładkę} można w polu Zadania (Fizyczne, lub Koncepcyjne) wpisać czas w minutach jaki poświęciło się na wykonanie zadania.

image

Jedną z kluczowych możliwości oprogramowania Beriko Tick jest możliwość dowolnego definiowania Obszarów, Zakładek i Zadań! Dlatego program można dostosować do potrzeb dowolnej firmy.

Zapisanie danych

Kiedy wszystkie zadania wykonane w wybranym dniu zostaną uzupełnione, należy kliknąć przycisk [Przelicz], aby zsumować czas poświęcony na pojedyncze zadania.

"Sumaryczny czas poświęcony na zadania" nie może być większy niż "Łączny czas pracy", który normą jednego dnia roboczego. Przekroczenie normy jest dozwolone i pozwala na ewentualne wyliczenie nadgodzin pracownika.

Beriko Tick rejestruje również inne zdarzenia niż dzień pracy. Można dodać dowolną czynność całodniową jak np. Delegacja, Choroba, Urlop okolicznościowy. Użytkownik w prosty sposób może wybrać czy był w pracy lub też na urlopie.

image

Jeżeli wszystkie informacje się zgadzają proszę kliknąć przycisk [Zaakceptuj dane/zapisz] aby utrwalić wpisane informacje. Poprawa wpisanych informacji wygląda tak samo jak ich inicjalne wpisywanie, z jedną różnicą. O operacjach poprawiania danych jest informowany przełożony (drogą mailową) - jeżeli został skonfigurowany w aplikacji.

Outsourcing informatyczny

Outsourcing informatyczny

Outsourcing jest nowoczesną strategią zarządzania, która polega na oddaniu na zewnątrz (partnerowi zewnętrznemu) zadań niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy.

Outsourcing IT

Strony internetowe

Strony internetowe Warszawa

Oferujemy usługi w zakresie projektowania oraz tworzenia funkcjonalnych stron internetowych (strony www) zgodnie z obowiązującymi standardami.

Strony www

Zimbra collaboration suite

Zimbra Collaboration Suite

Zimbra Collaboration Suite (ZCS) 7.0 jest nowoczesną, innowacyjną aplikacją wspierającą pracę grupową oraz umożliwiającą dostęp do własnego serwera poczty elektronicznej.

Zimbra Collaboration Suite