materiały

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi materiałami informacyjnymi.

pobierz ulotkę

Solidny partner

Nasze usługi i produkty pomagają biznesowi zredukować koszty, poprawić wydajność i zwiększyć bezpieczeństwo.

Program Beriko Tick jako aplikacją wspierającą przedsiębiorstwa w:

Oprogramowanie Beriko Tick jest dostarczane w dwóch wersjach: shareware oraz pełnej. Wersja shareware, którą można pobrać ze strony Beriko Software jest ograniczona ilością użytkowników (tylko jeden użytkownik), którzy mogę korzystać z aplikacji. Wersja płatna pozwala na wykupienie licencji na nieograniczoną liczbę użytkowników.

Rozpoczęcie pracy

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji proszę uważnie przeczytać warunki licencji. Jeżeli są one przez Państwa akceptowane proszę zaznaczyć pole {akceptuję warunki licencji} i kliknąć przycisk [Zapisz]. Bez akceptacji warunków licencji nie jest możliwe dalsze korzystanie z aplikacji.

image

Wraz z akceptacją licencji pojawi się okno konfiguracji oprogramowania Beriko Tick. Należy skontaktować się ze swoim administratorem serwera w celu przygotowania bazy danych, oraz stworzenia nowego użytkownika dla programu Beriko Tick. Jeżeli Państwa firma nie posiada własnego serwera bazy danych lub w firmie nie ma osoby odpowiedzialnej za IT, zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania informacji o Outsourcingu IT.

Konfiguracja bazy danych

image

W powyższym oknie należy wpisać następujące informacje dotyczące serwera bazy danych: host (lub adres IP), port, nazwa użytkownika (User), hasło użytkownika (Password), nazwa bazy danych, oraz rodzaj. Aby zweryfikować połączenie z serwerem kliknij [Testuj połączenie]. Jeżeli aplikacja poprawnie połączyła się z serwerem przy wybranym przycisku pojawi się zielony „ptaszek”. W przeciwnym wypadku pojawi się ikona czerwonego krzyżyka.

W przypadku pierwszego uruchomienia należy załadować dane inicjalne programu, w tym celu proszę kliknąć przycisk [Przygotuj bazę do pracy]. Jeżeli konfiguracja dotyczy kolejnego stanowiska należy ten punkt pominąć. Jeżeli konfiguracja jest poprawna wybierz przycisk [Zapisz].

Outsourcing informatyczny

Outsourcing informatyczny

Outsourcing jest nowoczesną strategią zarządzania, która polega na oddaniu na zewnątrz (partnerowi zewnętrznemu) zadań niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy.

Outsourcing IT

Strony internetowe

Strony internetowe Warszawa

Oferujemy usługi w zakresie projektowania oraz tworzenia funkcjonalnych stron internetowych (strony www) zgodnie z obowiązującymi standardami.

Strony www

Zimbra collaboration suite

Zimbra Collaboration Suite

Zimbra Collaboration Suite (ZCS) 7.0 jest nowoczesną, innowacyjną aplikacją wspierającą pracę grupową oraz umożliwiającą dostęp do własnego serwera poczty elektronicznej.

Zimbra Collaboration Suite