materiały

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi materiałami informacyjnymi.

pobierz ulotkę

Solidny partner

Nasze usługi i produkty pomagają biznesowi zredukować koszty, poprawić wydajność i zwiększyć bezpieczeństwo.

Artykuły Strona główna Technologia ma znaczenie

biznesowcy20090501_0045-small.jpg

it jest ważne

Inwestycje w IT stają się integralnym składnikiem inicjatyw biznesowych, które tworzą wartość dla klientów i akcjonariuszy. Rozumienie tego, w jaki sposób rozwój IT tworzy tę wartość prowadzi do innowacji.

biznesowcy20090501_0045-small.jpg

Przedsiębiorstwa dotknięte kryzysem silnie ograniczały koszty, w tym wydatki na technologie. W wielu przypadkach w budżetach pozostały jedynie projekty związane z krótkoterminową redukcją kosztów. Skalę inwestycji dodatkowo ograniczyła silna motywacja do ochrony gotówki, szczególnie cennego zasobu z racji ograniczeń w dostępie do kredytów i innych narzędzi finansowania inwestycji.

Mimo silnego „przykręcenia kurka” wydatków na teleinformatykę niewiele przedsiębiorstw odczuło negatywne skutki niedoinwestowania w infrastrukturę i aplikacje biznesowe. W rezultacie wiele przedsiębiorstw nabrało apetytu na informatykę tanią, przystępną dla użytkowników i prostą w zarządzaniu. Te oczekiwania spotykają się z rosnącą podażą usług i rozwiązań, pozwalających na stopniowe upraszczanie architektury informatycznej i zastępowanie własnych zasobów IT, takich jak komputery, sieci czy nawet typowe aplikacje usługami usługami dostawców udostępniających je w modelach usługowych. Częściowo spełniają się tak zapowiedzi Nicholasa Carra z 2005 r., który przekonywał, ze informatyka staje się infrastrukturą społeczną i gospodarczą, a zatem powinna być traktowana przez użytkowników jak inne usługi infrastrukturalne, a nie jak narzędzie budowania przewagi strategicznej i zróżnicowania. Nikt dziś nie buduje sobie elektrociepłowni mogąc skorzystać z usług sieci elektroenergetycznej czy ciepłowniczej. Infrastrukturę tworzą usługi, takie jak: płatności, portale informacyjne, poczta elektroniczna, usługi e-commerce czy usługi społecznościowe.

1Konwergencja biznesowa. Gospodarka staje się w coraz większym stopniu gospodarką usług składających się z wielu dotychczas niezależnie oferowanych elementów. Usługi tego typu łączą w sobie fizyczne produkty, treści multimedialne i portfele usług elektronicznych. Technologia informatyczna staje się wprost narzędziem budowania modelu wartości dla klienta końcowego i narzędziem umożliwiającym zróżnicowanie oferty przedsiębiorstwa. W połączeniu z rozwojem inteligentnej infrastruktury, daje to ogromną przestrzeń do wprowadzania innowacji produktowych i tworzenia usług elektronicznych nowej generacji, przy których dzisiejsze serwisy internetowe okażą się zaledwie nieporadnymi "wprawkami z e-gospodarki".

2Intensywność i skala zmian. Przedsiębiorstwa i całe branże przekształcają się z instytucji, w której zmiany mają charakter incydentalny i dotyczą wyizolowanych fragmentów, w dynamiczne organizacje, w których systemowe, złożone i radykalne zmiany stają się zjawiskiem powszechnym. W tym sensie sprowadzenie dzisiejszej informatyki korporacyjnej do roli „prądu w gniazdku” staje się jednym z ważniejszych działań oddzielających sferę rutynowych działań, dla których szukamy głównie nisko kosztowych modeli operacyjnych od sfery strategicznych inicjatyw, które obliczone są na zdobywanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. Kluczem do pierwszego obszaru jest standaryzacja, automatyzacja i budowanie ekonomii skali.

3Wzrost inteligencji rozwiązań. Wartość oferowana użytkownikom usług jest podstawowym motywatorem kreującym popyt, pozwalającym na rozwijanie się gospodarce elektronicznej. Nowa generacja usług to usługi adaptujące się do kontekstu, w jakim działa użytkownik, dające się łatwo agregować dzięki interoperacyjności oraz autonomiczne dzięki zaimplementowanej w nich inteligencji „uczącej się użytkownika” poprzez analizę jego śladu cyfrowego i wzorców interakcji.

Informatyka musi dziś umieć dostarczać relatywnie więcej za relatywnie mnie. To wymaganie nie stanowi jedynie efektu ubocznego kryzysu. Skończył się czas informatyzacji stanowiącej – podobnie jak elektryfikacja w leninowskiej definicji komunizmu – dogmatyczne panaceum na wszelkie bolączki gospodarki. Dziś inwestycje w IT stają się integralnym składnikiem inicjatyw biznesowych, które mają tworzyć realną wartość dla klientów, akcjonariuszy czy obywateli. Rozumienie tego, w jaki sposób rozwój teleinformatyki tworzy tę wartość, prowadzi do innowacji biznesowych, które mają szansę być źródłem fascynujących produktów, usług i świetnych firm. Jednocześnie w ten sposób potwierdzana jest – jak dzieje się to w przypadku takich mistrzów biznesowego wykorzystania technologii, jak Google, Apple, Wall-Mart, Nokia czy Electronic Arts – jej strategiczna wartość.

autor: Borys Tokalski,
źródło: it się liczy, INK Communication Sp. z o.o.

Outsourcing informatyczny

Outsourcing informatyczny

Outsourcing jest nowoczesną strategią zarządzania, która polega na oddaniu na zewnątrz (partnerowi zewnętrznemu) zadań niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy.

Outsourcing IT

Strony internetowe

Strony internetowe Warszawa

Oferujemy usługi w zakresie projektowania oraz tworzenia funkcjonalnych stron internetowych (strony www) zgodnie z obowiązującymi standardami.

Strony www

Zimbra collaboration suite

Zimbra Collaboration Suite

Zimbra Collaboration Suite (ZCS) 7.0 jest nowoczesną, innowacyjną aplikacją wspierającą pracę grupową oraz umożliwiającą dostęp do własnego serwera poczty elektronicznej.

Zimbra Collaboration Suite